Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

ПРОТОКОЛ №10 / 29.05.2024 г.
ПРОТОКОЛ № 9 / 26.04.2024 г.
ПРОТОКОЛ № 8 / 15.03.2024 г.
ПРОТОКОЛ № 7/16.02.2024 г.
ПРОТОКОЛ № 6/24.01.2024 г.
 Протокол №5/28.12.2023 г.
 Протокол №4/19.12.2023 г.
 Протокол №3/30.11.2023 г.
 Протокол №2/17.11.2023 г.
 Протокол №1/13.11.2023 г.
 Протокол №60/08.11.2023 г.
 Протокол №59/19.09.2023 г.
 Протокол №58/31.08.2023 г.
 Протокол №57/24.07.2023 г.
 Протокол №56/27.06.2023 г.
 Протокол №55/15.06.2023 г.
 Протокол №54/16.05.2023 г.
 Протокол №53/09.05.2023 г.
 Протокол №52/11.04.2023 г.
 Протокол №51/28.02.2023 г.
 Протокол №50/23.02.2023 г.
 Протокол №49/31.01.2023 г.
 Протокол №48/19.01.2023 г.
 Протокол №47/15.12.2022 г.