Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Област Варна


9280/гр. Вълчи дол
Пл. „Христо Ботев” №1
Общинска администрация Вълчи дол e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефонна централа:
05131/ 23-15
Факс: 05131/ 34-50

БУЛСТАТ: 000093474

 

Кмет на Община: Калоян Цветков

Телефон: 05131/23-15

Моб: 088 679 8967

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Зам. кмет на Община: Елка Златарова

Моб:  088 751 7387
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

Зам. кмет на Община: Преслав Петров

Моб:  088/89-49-243
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Председател на Общински съвет Вълчи дол: Георги Георгиев

Тел:05131/ 23-15

Моб: 087/86-50-401

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секретар на Община: 

Моб: 
@valchidol.bg

 

Главен архитект: арх. Стилияна Гочева

Вътрешен: 203
Моб: 087/87-54-060
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Главен специалист "Канцелария на кмета": Галина Георгиева

Тел: 05131/ 23-15
Моб: 089/22-31-704
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Главен Юрисконсулт: Теодора Димитрова

Тел: 05131/ 26-56
Вътрешен: 108
Моб: 089/22-35-246
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Служител по сигурността: Младен Богданов

Тел: 05131/ 21-28
Вътрешен: 117
Моб: 089/33-14-548

 

Главен счетоводител: Антоанета Йорданова
Моб: 089 / 331-4551
Вътрешен: 113
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Дирекция „АПИО - Административно, правно и информационно обслужване“

Дирекция "ФСДБ - Финансово счетоводни дейности и бюджет"

Дирекция „Устройство на територията, и общинска собственост“

Дирекция "Местни данъци, такси и неданъчни приходи"

Дирекция "Инвестиционна политика и хуманитарни дейностти"

 

 

Сайт, компютърна поддръжка и обслужване: инж. Иво Ангелов
Тел.089/ 33-14-554
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Главен експерт "Връзки с обществеността" и редактор на вестник "Екип 2000": Димана Димова

моб: 089/68-27-744
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Център за услуги и информация на гражданите:
05131/ 23-18 или 05131/ 23 – 17; вътрешен – 120