Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Плащането на електронните административни услуги може да бъде извършено на:

  • УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ, СЧИТАНО ОТ 03.06.2024 Г., ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ИМА ПРОМЯНА В БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ.

    ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: БАНКА ДСК АД
    BIC: STSABGSF

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ:

Вид на сметката

IBAN

1

бюджетна сметка (7304)

BG 05 STSA 9300 3166 6038 00

2

сметка за приходи (7311)

BG 09 STSA 9300 8466 6038 00

3

набирателна сметка

BG 93 STSA 9300 3366 6038 00

От Общината


Начини на плащане на данъци и такси:

  • На каса „данъчни приходи“ в Информационен център при Община Вълчи дол
  • На касите на EasyPay в цялата страна
  • На касите на FastPay в цялата страна
  • Чрез Български пощи

 

 
Идентификатор на услуга : 9407
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9409
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9412
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9401
Последна актуализация : 21.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9414
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9410
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2131
Последна актуализация : 21.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2058
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2396
Последна актуализация : 21.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2395
Последна актуализация : 21.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2393
Последна актуализация : 21.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2071
Последна актуализация : 15.12.2020