Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

 Държавна Агенция "Електронно управление"

Единен портал за електронни административни услуги

Плащането на електронните административни услуги може да бъде извършено на:

  • УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ, СЧИТАНО ОТ 03.06.2024 Г., ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ИМА ПРОМЯНА В БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ.

    ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: БАНКА ДСК АД
    BIC: STSABGSF

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ:

Вид на сметката

IBAN

1

бюджетна сметка (7304)

BG 05 STSA 9300 3166 6038 00

2

сметка за приходи (7311)

BG 09 STSA 9300 8466 6038 00

3

набирателна сметка

BG 93 STSA 9300 3366 6038 00

От Общината

 
Идентификатор на услуга : 1994
Последна актуализация : 12.01.2021
 
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Идентификатор на услуга : 2058
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 1992
Последна актуализация : 08.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2001
Последна актуализация : 08.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2061
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2046
Последна актуализация : 05.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2517
Последна актуализация : 12.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2064
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2083
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2114
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2063
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2066
Последна актуализация : 05.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2068
Последна актуализация : 07.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 1996
Последна актуализация : 04.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2100
Последна актуализация : 21.12.2020
 
 
Идентификатор на услуга : 2112
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2130
Последна актуализация : 12.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 1989
Последна актуализация : 08.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2027
Последна актуализация : 08.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2007
Последна актуализация : 05.01.2021
 
 
Идентификатор на услуга : 2122
Последна актуализация : 05.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2084
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2119
Последна актуализация : 17.12.2020
 

Идентификатор на услуга : 2060
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2006
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2115
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2117
Последна актуализация : 12.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2113
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2116
Последна актуализация : 12.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2025
Последна актуализация : 08.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2029
Последна актуализация : 05.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2099
Последна актуализация : 08.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2054
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2023
Последна актуализация : 08.01.2021
 

Идентификатор на услуга : 2018
Последна актуализация : 08.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2082
Последна актуализация : 11.01.2021