Тридесет и осма редовна сесия на Общински съвет42-ро редовно заседание на Общински съвет Вълчи дол
Тридесет и осма редовна сесия на Общински съвет41-во редовно заседание на Общински съвет Вълчи дол   Тридесет и осма редовна сесия на Общински съвет40 редовно заседание на Общински съвет Вълчи дол
Тридесет и осма редовна сесия на Общински съвет39-то извънредно заседание на Общински съвет Вълчи дол    Тридесет и осма редовна сесия на Общински съветТридесет и осма редовна сесия на общински съвет Вълчи дол
Тридесет и седма редовна сесия на Общински съветТридесет и седма редовна сесия на Общински съвет Вълчи дол   Тридесет и шеста редовна сесия на Общински съветТридесет и шеста редовна сесия на общински съвет Вълчи дол
Тридесет и пета редовна сесия на Общински съветТридесет и пета редовна сесия на общински съвет Вълчи дол   Тридесет и четвърта извънредна сесия на Общински съветТридесет и четвърта извънредна сесия на общински съвет Вълчи дол
Тридесет и трета редовна сесия на Общински съветТридесет и трета редовна сесия на общински съвет Вълчи дол   Тридесет и втора редовна сесия на Общински съветТридесет и втора редовна сесия на общински съвет Вълчи дол
Тридесет и първа редовна(изнесена) сесия на Общински съветТридесет и първа редовна (изнесена) сесия на общински съвет Вълчи дол   Тридесета редовна сесия на Общински съветТридесета редовна сесия на общински съвет Вълчи дол  
Двадесет и девета редовна сесия на Общински съветДвадесет и девета редовна сесия на общински съвет Вълчи дол   Двадесет и осма редовна сесия на Общински съветДвадесет и осма редовна сесия на общински съвет Вълчи дол
Двадесет и пета сесия на Общински съветДвадесет и седма извънредна сесия на общински съвет Вълчи дол   Двадесет и трета сесия на Общински съветДвадесет и шеста тържествена сесия на Общински съвет Вълчи дол
Двадесет и пета сесия на Общински съветДвадесет и пета редовна сесия на общински съвет Вълчи дол   Двадесет и трета сесия на Общински съветДвадесет и четвърта редовна сесия на Общински съвет Вълчи дол
Двадесет и трета сесия на Общински съветДвадесет и трета редовна сесия на Общински съвет Вълчи дол    Двадесет и втора сесия на Общински съветДвадесет и втора редовна сесия на Общински съвет Вълчи дол 
Двадесет и първа сесия на Общински съвет
Двадесет и първа редовна сесия на Общински съвет Вълчи дол  
  Двадесета сесия на Общински съвет
Двадесета сесия на Общински съвет Вълчи дол  
Деветнадесета сесия на Общински съвет, проведена на 20.02.2013 г.
Деветнадесета сесия на Общински съвет Вълчи дол  
   Осемнадесета сесия на Общински съвет, проведена на 24.01.2013 г.
Осемнадесета сесия на Общински съвет Вълчи дол

Additional information