Удостоверението се издава в срок от приемане на искането от орган по приходите на дирекция «МДТНП». За издаване на удостоверението се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно:


Необходими документи:


  ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – БЛАНКА; 

 

 

  • обикновена услуга до 7 дни -7.00 лева
  • експресна услуга, извършвана в рамките на деня – 12.00лв.

 

Additional information