Удостоверението се издава след подадено и входирано искане в дирекция „МДТНП”. За издаване на удостоверението се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”.


Необходими документи:


  ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – БЛАНКА; 

 

 

  • обикновена услуга до 7 дни – 7.00 лева
  • експресна, извършвана в рамките на деня – 12.00 лева

 

Additional information