Прошнуроване, подпечатване на регистрите по чл.60 от Закона за управление на отпадъците;

Заверка на маршрутно разписание по транспортна схема;

2069;3166 Издаване на разрешение за таксиметрова дейност;

2035 Издаване на годишен пропуск за движение на МПС в забранени зони;

Тръжна документация;

1988; 2078; 2081;2095;2878; 2081 Издаване на официални документи, удостоверяващи факти и обстоятелства;

2059 Заповед за изземване на имот;

2008;2047;2048;2088; 2089;3122; Категоризация на заведения за хранене и развлечения и средства за подслон и места за настаняване;

Отдаване под наем на обекти и имущество, общинска собственост Срок: след проведена процедура по ЗОС /ЗСПЗЗ/;

Продажба на имоти, общинска собственост.

 

Additional information