Община Вълчи дол изпълнява проект „Чисти, разделни и екологични в община Вълчи дол”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 година.

Бенефициенти по проект са Община Вълчи дол и Сдружение „Форум гражданско общество”.

Общият размер на средствата по проекта е 355 556,08 лева.

Основните цели са:

  • Намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци;
  • Повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за управление на битовите отпадъци;
  • Увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране;
  • Опазване на чиста околната среда.

На специално изработения за целите на Проекта сайт – http://www.2beeco.eu може да намерите всичко за изпълнението на проекта – новини, видео материали, добри практики и нормативна база, презентации, анализи, контакти.

 

Additional information