Община Вълчи дол изпълнява проект „Чисти, разделни и екологични в община Вълчи дол”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 година.

Бенефициенти по проект са Община Вълчи дол и Сдружение „Форум гражданско общество”.

Общият размер на средствата по проекта е 355 556,08 лева.

Основните цели са:

  • Намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци;
  • Повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за управление на битовите отпадъци;
  • Увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране;
  • Опазване на чиста околната среда.

На специално изработения за целите на Проекта сайт – http://www.2beeco.eu може да намерите всичко за изпълнението на проекта – новини, видео материали, добри практики и нормативна база, презентации, анализи, контакти.

 

 

Вестник "ЕКИП2000", м. юни-юли 2023 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. април-май 2023 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. февруари-март 2023 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. януари 2023 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. декември 2022 г.

 Вестник "ЕКИП2000", м. ноември 2022 г.

 Вестник "ЕКИП2000", м. октомври 2022 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. септември 2022 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. юли-август 2022 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. юни 2022 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. май 2022 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. март-април 2022 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. февруари 2022 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. януари 2022 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. ноември - декември 2021 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. септември - октомври 2021 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. юли - август 2021 г.

Вестник "ЕКИП2000", м. юни 2021 г.

 Вестник "ЕКИП2000", м. април - май 2021 г.

 

  Вестник "ЕКИП2000", м. март 2021 г.

 Вестник "ЕКИП2000", м. февруари 2021 г.

 Вестник "ЕКИП2000", м. ноември - декември 2020 г.

 Вестник "ЕКИП2000", м. септември - октомври 2020 г.

 Вестник "ЕКИП2000", м. юли - август 2020 г.

 Вестник "ЕКИП2000", м. юни - юли 2020 г.

 Вестник "ЕКИП2000", м. май - юни 2020 г.

 Вестник "ЕКИП2000", м. февруари 2020 г.

 Вестник "ЕКИП2000", м. декември 2019 - януари 2020 г.

 Вестник "ЕКИП2000", м. юни 2019 г.

 

 

Additional information