Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”, 28.02.2013 г."

 

Инвестиционен проект

Техническа спецификация

Договор за изпълнение на строителни и монтажни работи

Приложения

Количествена сметка

Документация

Решение


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00160-2013-0003

Additional information