Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”, 11.03.2013 г.

 

Образци

Количествена сметка

Документация


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00160-2013-0004

Additional information