Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на ремонт на следните общински обекти:

  • Път VAR 2116 Войводино - Николаевка;
  • Път VAR 1112 Разклон Ген. Киселово – Брестак – Червенци;
  • Ремонт на улици, част от третокласната пътна мрежа в гр. Вълчи дол /ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Тунджа” , ул. „Оборище” и ул. „Урожай”/


Уникален номер в ПОП: 9013896 /02.04.2013 г.

Публична покана; Прочети...

Техническо задание; Прочети...

Образци; Прочети...

Additional information