До всички участници в открита процедура за "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Вълчи дол",

04.03.2015 г.

Отговор на запитване;

 


 

До всички участници в открита процедура за "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Вълчи дол",

 

Открита процедура: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Вълчи дол" досие

 

инж. Иво Живков Ангелов / 12.02.2015 21:04

 

Допълнителна информация:

 

Прикачени файлове:

Справка;
Отговор на запитване;
Обяснителна записка относно просрочени задължения и вземания
Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 31.10.2014 г.

 


До всички участници в открита процедура за "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Вълчи дол",

 Открита процедура: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Вълчи дол" досие

 инж. Иво Живков Ангелов / 03.02.2015 11:12

Отговор на постъпило запитване.

Прикачени файлове:

Отговор 1 по ОП;

Отговор на запитване;


Стилияна Стоянова / 26.01.2015 16:02

 

"Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Вълчи дол"

 

Прикачени файлове:

 

Решение;

Обявление;

Документация;

Техническа спецификация;

Методика за оценка на офертите;

Additional information