Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (бензин - А-95Н и дизелово гориво) за нуждите на общинска администрация Вълчи дол и ДВХУИ – с. Оборище“

Решение;

Обявление;

Документация.

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:   00160-2014-0004

Additional information