24.07.2014

Съобщение;

 13.05.2014

Отговор на запитване

10.05.2014

Отговор на запитване

28.04.2014

 Решение за промяна на обществена поръчка

 Разяснения

 

 

Обявление за обществена поръчка

 Решение за обществена поръчка

Документация

Sadarjanie

ІІІ -Ukazania

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

V.Metodika_otzenka

VI. Proekt na dogovor Obosobena pozicia № 1

VI. Proekt na dogovor Obosobena pozicia № 2

VI. Proekt na dogovor Obosobena pozicia № 3

VI. Proekt na dogovor Obosobena pozicia № 4

VI. Proekt na dogovor Obosobena pozicia № 5

VI. Proekt na dogovor Obosobena pozicia № 6

VI. Proekt na dogovor Obosobena pozicia № 7

Образци

Obrazetz №1

Obrazetz №2

Obrazetz №3

Obrazetz №4

Obrazetz №5

Obrazetz №6

Obrazetz №7

Obrazetz №8

Obrazetz №9

Obrazetz №10 

Obrazetz №11

Obrazetz №12 

Obrazetz №13

Obrazetz №14 Avtobiografia

Obrazetz №15

Оbrazec № 16.1 Tehnichesko predlojenie ob_poz_1

Оbrazec № 16.2 Tehnichesko predlojenie ob_poz_2

Оbrazec № 16.3 Tehnichesko predlojenie ob_poz_3

Оbrazec № 16.4 Tehnichesko predlojenie ob_poz_4

Оbrazec № 16.5 Tehnichesko predlojenie ob_poz_5

Оbrazec № 16.6 Tehnichesko predlojenie ob_poz_6

Оbrazec № 16.7 Tehnichesko predlojenie ob_poz_7

Оbrazec № 17.1 Predlagana cena ob_poz_1

Оbrazec № 17.2 Predlagana cena ob_poz_2

Оbrazec № 17.3 Predlagana cena ob_poz_3

Оbrazec № 17.4 Predlagana cena ob_poz_4

Оbrazec № 17.5 Predlagana cena ob_poz_5

Оbrazec № 17.6 Predlagana cena ob_poz_6

Оbrazec № 17.7 Predlagana cena ob_poz_7

Obrazetz №18

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00160-2014-0001

Additional information