13.11.2013 / Процедура по реда на глава 8“а“ от ЗОП с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Община Вълчи дол”, при следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM с национално покритие“ ; 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония; 3. „Предоставяне на интернет за нуждите на Общинска администрация Вълчи дол”, с уникален № в АОП: 9022238

Отговор на постъпило запитване / 19.11.2013

Публична покана;

Документация;


 

Additional information