Отговор на запитване / 23.10.2013

Отговор на запитване / 21.10.2013

Решение;

Обявление;

Пълна документация за обществената поръчка;

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00160-2013-0012

Additional information