СЪОБЩЕНИЕ,

 за корекция на явна фактическа грешка в Документацията за участие в процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на комплекс от дейности за реализация на проект „Ефективна и ефикасна общинска администрация Вълчи дол”обявена в регистъра на АОП с публична покана №9020441 със срок на валидност 07.10.2013 г. Прочети повече...

Отговор на запитване / 03.10.2013;

Публична покана;

Документация;

Техническа спецификация;

Приложение;

Договор;

 

Additional information