За провеждане на процедура по чл.14, ал.4 от ЗОП за определяне на изпълнител за „Разработване на Общински план за развитие на Община Вълчи дол за периода 2014 – 2020г.“ / 22.04.2013

 

Публична покана

Документация

 

 

Additional information