Във връзка с провеждането на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов автобус..."...Прочети повече...

 

Обществена поръчка с предмет "Доставка на нов автобус за нуждите на училищата на територията на община Вълчи дол", 12.02.2013 г."

 

Решение за промяна с уникален код в РОП: 527103

Решение за промяна с уникален код в РОП: 524558

Решение за откриване на процедура с уникален код в РОП: 523361

Обявление с уникален код в РОП: 523364

Документация

Additional information