КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ГЕОРГИ ТРОНКОВ

подписа Договор №РД04-70 на 02.ЮЛИ.2019 г. с ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА.

 

Наименование на проекта: „Закупуване на специализирано кухненско оборудване и обзавеждане за кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол”

Проекта стартира на 02.07.2019 г. и ще се реализира до 31.10.2019 г.

  Прочети повече...

Additional information