Фонд „Социална закрила" финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за:

-предоставяне на нов вид социални услуги в общността:

-подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база:

-подобряване условията на живот на лица в риск;

-деинституционализация на социалните услуги;

-подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.

Прочети повече...

 

Additional information