Важно да се обърне внимание, че безплатните правни консултации не са ограничени само до по-долу изброените, а се отнасят за всякакви казуси на физически и юридически лица - български граждани и фирми, със седалище и адрес на управление в Република България.

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ"  (СНЦ „БНАПП") Е НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, С ОСНОВНА ЦЕЛ - ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРАВНА ПОМОЩ...

Прочети повече...

 

Additional information