ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА ПЕРИОДА: 2020 ГОДИНА - 2022 ГОДИНА

На основание чл.82, ал.2 и чл.83, алл, т.5 от Закона за публичните финанси, както и чллб, ал.4 и ал.$ от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол...

  Прочети повече...

 

Additional information