за участие в Заключителна Пресконференция по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол"


ДБФГ1 BG16RFOPOO1 -3.002-0009-С01 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в Заключителна Пресконференция за изпълнение на проект „Ремонт, преустройство н осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”, съгласно ДБФП BG16RFOP001-3.002-0009-C01 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г...

Прочети повече...

 

Additional information