във връзка с Покана за участие с проектни предложения в Национал на Кампания „За чиста околна среда 2019г.”, на тема: „Обичам природата - и аз участвам”
МОСВ и ПУДООС

Уважаеми съграждани, от 31.01.2019г., ръководството на Община Вълчи дол стартира инициатива за допитване до жителите на общината, относно идеи за проекти, които могат да бъдат осъществени по отворения конкурс за безвъзмездно финансиране на проекти от МОСВ и ПУДООС...

Прочети повече...

Additional information