ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

обявява ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на услуга

Община Вълчи дол реализира Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”...

Прочетете повече...

Заявление за кандидатстване

Декларация - лични данни

 Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни

 

Additional information