Относно:Извършване на функционални тестове с реално задействане във връзка с приемане на дейностите по Проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“.

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,

 На 17.11.2023 г., за времето от 11:00 часа до 11:30 часа, чрез задействане на сирените на територията на областните градове Варна, Бургас, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Русе, Враца, Стара Загора, Смолян, Видин, Перник, Ямбол и в общинските центрове в тези области ще се извършат функционални тестове с реално задействане във връзка с приемане на дейностите по Проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., по който се доизгражда Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво на територията на 14 области.

Additional information