Относно: Организиране на обществено обсъждане сред населението на с. Щипско, с. Искър и с. Метличина с участието на Кмета на Община Вълчи дол – г-н Калоян Цветков, във връзка с постъпили в деловодството на Общинска администрация предложения за назначаване на кметски наместник във всяко едно от изброените населени места...

Прочетете повече...

 

Additional information