ДО

ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

               

ПОКАНА

 

за участие в Заключителна пресконференция

финансирана по проект «Подкрепи ме, за да успея»

на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,

Бюджетна линия: BG05M9OP001-2.004, с Договарящ орган: МТСП

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в Заключителната пресконференция, финансирана със средства по ДБФП № BG05M9OP001-2.004-0002 за изпълнение на  проект «Подкрепи ме, за да успея» на Община Вълчи дол.  

 

   На 19.септември.2023г.(вторник) от 10:00 часа в гр. Вълчи дол, ул. «Родопи» №4, (сградата на Общностен център Вълчи дол) ще се състои Заключителна пресконференция, финансирана със средства по ДБФП № BG05M9OP001-2.004-0002  за изпълнение на  проект «Подкрепи ме, за да успея» на Община Вълчи дол. 

     

Приложение: Програма

 

Additional information