Над 674 млн. лева са заделени за Североизточния район за планиране, който включва областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, за реализиране на проекти през настоящия програмен период 2021-2027 г. чрез прилагането на новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)...

Прочети повече...

 

 

Additional information