Със заповед на командира на Военноморските сили №РД-01-236/10.07.2023 г. е разкрита процедура за обявяване на 80 (осемдесет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи - 18.08.2023 г.

Информация за конкурса можете да видите: тук и тук.

 

Additional information