Централно военно окръжие, съвместно с Министерството на отбраната, Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и Съюза на ветераните от войните на България, организира национален ученически конкурс на тема „Наследник съм на ..." посветен на 110-годишнината от Балканските войни.
 
За информация:
 
 

Additional information