за участие в събеседване/интервю, във връзка с утвърдена Процедура за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

подали документи за длъжността „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“

по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на Община Вълчи дол

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

 

че събеседване/интервю с кандидатите подали документи за „Социален асистент“, за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на Община Вълчи дол ще се проведе на 13.06.2023г. от 10:00 часа в гр. Вълчи дол, пл.“Христо Ботев“№1- в сградата на Община Вълчи дол, ет.1, зала „Заседателна“.

 

Additional information