Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” (позиция Медиатор) по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 

 • Основни изисквания

 

 • да са физически лица;
 • да имат завършено средно образование;
 • да познават местните уязвими общности в община Вълчи дол, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
 • да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на Проект „Подкрепи ме, за да успея” на

община Вълчи дол

 1. Условия на поканата

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 16.00 ч. на 12.06.2023г.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 09,00 до 16,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

 • по електронен път на адрес: oba@Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 • на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

          

Additional information