В изпълнение на Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България за честване на 2 юни Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет да бъде почетена с вой на сирени, на основание чл. 34 от ПМС № 48/01.03.2012 г. и чл. 44, ал 1, т. 1 и 2 от ЗМСМА:
НАРЕЖДАМ:
1.    Честването ще се проведе на 02.06.2023 г.

2.    Задействането на сиренно-оповестителната система от 12.00 до 12.02 часа / 2 мин. /

3.    За сирената да се назначи отговорно длъжностно лице, което да я включи, а в кметства където няма електрическа да се работи с ръчна сирена.

4.    Резултатите от мероприятието да се доложат до 12.20 часа на 02.06.2023 г. в ОбА-Вълчи дол на GSM 0893 314 548 или на дежурния по ОбСС на тел. 05131 / 22-40.

Копие на Заповедта да се сведе до кметовете и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Младен Богданов - ССИ, ЗН и ОМП-Община Вълчи дол.

 

 

Additional information