В Център за иновативни обществени услуги гр. Вълчи дол на 30.05.2023 г. от 11:00 часа се проведе встъпителна пресконференция по проект №BGLD-1.007-0048, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г, чрез Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

Прочети повече...

Виж снимки...

Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчидолчрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малкагрантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” финансирана от Финасновия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г

 

Additional information