за участие във Встъпителна пресконференция

финансирана по проект № BGLD-1.007-0048

 

«Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД »

по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие във Встъпителна пресконференция, финансирана със средства по проект № BGLD-1.007-0048 «Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД» по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.. 

 

            На 30.май.2023г.(вторник) от 11:00 часа в гр. Вълчи дол, ул. «Родопи» №4, ще се състои Встъпителна пресконференция, финансирана със средства по проект № BGLD-1.007-0048 «Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД » по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г..

 

Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”,

финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

 

  Приложение: Програма

 

 

С уважение,

 

Диана Великова

Ръководител на проекта

 

Additional information