Местната  комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните -Община Вълчи дол

Обявява

КОНКУРС 

на тема:

„СЪКРОВИЩЕТО НА МЪДРОСТТА СЕ КРИЕ     В МОРЕТО НА ЗНАНИЕТО!”

Условия на конкурса:

  • Може да участвате в конкурса с разказ,  есе, съчинение, рисунка или колаж.
  • Възраст на участниците – до 18 години
  • Конкурсът няма състезателен характер.
  • Всички участници ще получат грамоти и награди.
  • На  творбите да са изписани с печатни букви, в долния десен ъгъл: имената на участника, възраст, име на училището,  град/село, телефон за връзка.
  • Краен срок за предаване  16 май 2023г. г. (вторник) , на адрес: Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“, №1, за конкурса на тема „Съкровището на мъдростта се крие в морето на знанието!“

Ученическите творби ще бъдат публикувани във вестник Екип-2000.

Награждаването на участниците 22 май 2023г.

Очакваме творбите Ви!

 

 

Additional information