За поредна година Община Вълчи дол взе участие в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България -  „Мениджър за един ден”.

Секретарят на Общината – Йорданка Йорданова и председателят на Общински съвет – Димитър Тодоров посрещнаха 15 ученици от Средно училище „Васил Левски” – град Вълчи дол.

Госпожа Йорданова запозна децата със структурата и цялостната дейност на Общинската администрация, със специфичните сфери на работа на дирекциите и отделите, а господин Тодоров - с организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии.

След общата среща в заседателната зала на администрацията, всеки един от учениците зае своето работно място.

Учениците се потопиха в работата на отделите "Местно икономическо развитие, европроекти и програми", "Местни данъци, такси и неданъчни приходи", "Административно, правно и информационно обслужване, управление на човешките ресурси, деловодство" и "Финансово-счетоводни дейности".

Димитър Петков от XI клас зае позицията на Кмет на община, Димана Дичева от IX клас бе Секретар на община, а Председател на Общински съвет бе Николай Чолаков.

След приключване на работния ден всички ученици получиха грамоти за участие в инициативата и подаръци, осигурени от Община Вълчи дол.

Виж снимки...

 

Additional information