На 27.04.2023г. от 10:00ч., в сградата на Културен дом - Вълчи дол , етаж 1, 

Комисията за събеседване с кандидати за асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, 

ще проведе събеседване с подалите заявление – декларация през м.Април 2023г.

 

Additional information