Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г. и в изпълнение на Договор № 4 от 09.03.2023 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, Ви предлагаме възможност за обучение на членовете на СИК, които ще се проведат при следните параметри:


    * Предмет: Дистанционно обучение за
работа с машина за гласуване за РИК 03 –
Варна

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 23.03.2023 г. (четвъртък)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 23.03.2023 (четвъртък) в 19:00 ч.:


Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting [1]

Meeting ID: 382 823 323 696
Passcode: oEzgWM

Download Teams [2] | Join on the web [3]

Learn More [4] | Meeting options [5]

Контактите на вашия обучител:

Иван Симеонов

Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    * Предмет: Дистанционно обучение за
работа с машина за гласуване за РИК 03 –
Варна

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 24.03.2023 г. (петък)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 24.03.2023 г. (петък) в 19:00 ч.:


Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting [6]

Meeting ID: 346 324 038 593
Passcode: 3eKDqa

Download Teams [7] | Join on the web [8]

Learn More [4] | Meeting options [9]

Контактите на вашия обучител:

Иван Симеонов

Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    * Предмет: Дистанционно обучение за
работа с машина за гласуване за РИК 03 –
Варна

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 25.03.2023 г. (събота)

Час: 10:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 25.03.2023 г. (събота) в 10:00 ч.:


Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting [10]

Meeting ID: 311 674 907 193
Passcode: Y2HtnW

Download Teams [11] | Join on the web [12]

Learn More [4] | Meeting options [13]

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев

Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    * Предмет: Дистанционно обучение за
работа с машина за гласуване за РИК 03 –
Варна

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 26.03.2023 г. (неделя)

Час: 10:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 26.03.2023 г. (неделя) в 10:00 ч.:


Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting [14]

Meeting ID: 375 532 088 467
Passcode: rkt3Mu

Download Teams [15] | Join on the web [16]

Learn More [4] | Meeting options [17]

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев

Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

При нужда от съдействие, моля да се
обърнете към следните администратори
на обученията:

КОНТАКТИ АДМИНИСТРАТОРИ:

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Кремена Панев

0878 806 730

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ваня Тодорова

0878 806 778

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дарина Неделчева

0878 979 657

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Председател на РИК 03 – Варна

Велин Жеков

Тел.: 0882 333 095

Darina Nedelcheva

Project manager

1510 Sofia, Bulgaria

9 Vladimir Vazov Blvd

Tel: 02/ 9030 031

+359 886 83 70 77

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://www.ciela.net [18]Links:
------
[1] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3b032c52-649812bc-3b04701f-ac1f6b7a7d18-c2c0f413e734f7f4&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZjVhMGZiMTEtOTI0Yi00NzE4LWE2ZjQtMDBlYTgyMjI0OGE5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d
[2] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=961469ba-c98f5754-961335f7-ac1f6b7a7d18-8a620d4f87f873cb&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app
[3] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=48853a54-171e04ba-48826619-ac1f6b7a7d18-c169826e88a8ac0b&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting
[4] https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
[5] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=965e982f-c9c5a6c1-9659c462-ac1f6b7a7d18-c8d869107fce4adc&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3Dcce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%26tenantId%3D9b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%26threadId%3D19_meeting_ZjVhMGZiMTEtOTI0Yi00NzE4LWE2ZjQtMDBlYTgyMjI0OGE5%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Den-US
[6] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c09294a7-9f09aa49-c095c8ea-ac1f6b7a7d18-bd83e392164e1df8&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MDEwMDI5OGMtZTlhYy00NTUwLWI0MmEtNDBjNDZjYmY2ZDM5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d
[7] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6eeea284-31759c6a-6ee9fec9-ac1f6b7a7d18-96bf5ca7191ef2e9&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app
[8] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c5037683-9a98486d-c5042ace-ac1f6b7a7d18-70f8332b547d243d&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting
[9] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=82ed33ef-dd760d01-82ea6fa2-ac1f6b7a7d18-ed5148fac839c415&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3Dcce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%26tenantId%3D9b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%26threadId%3D19_meeting_MDEwMDI5OGMtZTlhYy00NTUwLWI0MmEtNDBjNDZjYmY2ZDM5%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Den-US
[10] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7797c2df-280cfc31-77909e92-ac1f6b7a7d18-63d0115814a4323f&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MzUyZmZkYjItZTdkMy00ZTJlLWFjMjUtMWY0OWE0Njg4YWIy%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d
[11] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b9015956-e69a67b8-b906051b-ac1f6b7a7d18-b96c20d2dee337d7&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app
[12] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1f0c4213-40977cfd-1f0b1e5e-ac1f6b7a7d18-8faec94be3597892&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting
[13] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6f29992c-30b2a7c2-6f2ec561-ac1f6b7a7d18-5447a788654b0666&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3Dcce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%26tenantId%3D9b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%26threadId%3D19_meeting_MzUyZmZkYjItZTdkMy00ZTJlLWFjMjUtMWY0OWE0Njg4YWIy%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Den-US
[14] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0102a0ac-5e999e42-0105fce1-ac1f6b7a7d18-b910c5ae766e4cd5&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ODIzOGFmYWUtNThiMi00NjY1LWE5MzMtYzA5OTdkY2JjOGJm%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d
[15] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3cba3f13-632101fd-3cbd635e-ac1f6b7a7d18-0c25cbb925726a1f&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app
[16] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=31d1ff75-6e4ac19b-31d6a338-ac1f6b7a7d18-07e39a1e4eff759d&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting
[17] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b1b884a1-ee23ba4f-b1bfd8ec-ac1f6b7a7d18-39b28fbc833ea9b5&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3Dcce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%26tenantId%3D9b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%26threadId%3D19_meeting_ODIzOGFmYWUtNThiMi00NjY1LWE5MzMtYzA5OTdkY2JjOGJm%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Den-US
[18] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6590f5d2-3a0bcb3c-6597a99f-ac1f6b7a7d18-7ef921482bd31732&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=http%3A%2F%2Fwww.ciela.net%2F

Additional information