ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 обявява ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на услуга

Община Вълчи дол реализира Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”...

Прочети повече...

 

  Заявление за кандидатстване;

Декларация лични данни.

 

Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Additional information