Във връзка с реализирането на дейностите по проект „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД“, оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура „Малка грантова схема "Създаване на работни места", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.. 

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за назначаване като образователен и социален медиатор на Център за иновативни обществени услуги гр. Вълчи дол, във връзка с реализирането на дейностите по проект „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД“, оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура „Малка грантова схема "Създаване на работни места", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г..:

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 • Основни изисквания
 • да са физически лица;
 • да имат завършено средно образование;
 • да познават нормативната уредба в областта на намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на проект „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД“, оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура „Малка грантова схема "Създаване на работни места", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

1.2.Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Вълчи дол, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца и лица с увреждания;
 • да познават спецификата на социалната и образователна работа с различни уязвими групи.
 1. Условия на поканата

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1.1 квалификация и опит, не по-късно от 16:00 ч. на 15.03.2023г.

Заинтересуваните могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 09:00 до 16,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

 • по електронен път на адрес: oba@Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1                                 

 

Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

 

Additional information