Община Вълчи дол се намира в Североизточна България и попада в териториалните граници на област Варна...

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ  ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

 

 

Additional information