16.01.2023г.

                                                                                  

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

„ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“

Към настоящия момент в Община Вълчи дол се изпълнява предоставяне на топъл обяд по Проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. От 01.01.2023г. по проекта са обхванати 350 потребители от 21 населени места на територията на Община Вълчи дол.

Лицата, отговарящи на условията и желаещи да получават топъл обяд попълват Заявление – декларация /приложение 1/ и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /приложение 6/, след което бива извършвана проверка по документи за допустима принадлежност към целевите групи от Дирекция социално подпомагане – Вълчи дол.

Новите одобрени кандидат-потребители от ДСП ще бъдат включени в листата на чакащите. След промяната на капацитета или отпадане на някой от потребителите, тези потребители ще започнат да получават топъл обяд.

За периода на осъществяване на проекта на потребителите ще се предоставя всеки работен ден от седмицата супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично – десерт.

 

23.12.2022г.

                                                                                               

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

 

„ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“

Днес, 23.12.2022г. всеки потребител на „Топъл обяд“, BG05SFPR003–1.001  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс получиха заедно със своята топла храна коледна картичка, лично подписана от Кмета на Община Вълчи дол – г-н Георги Тронков.

Към настоящия момент топъл обяд се предоставя на 200 потребители от 16 села на територията на Община Вълчи дол, като се предвижда да бъдат обхванати 350 потребители от всички населени места в общината от началото на новата календарна година.

Лицата, отговарящи на условията и желаещи да получават топъл обяд попълват Заявление – декларация /приложение 1/ и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /приложение 6/, след което бива извършвана проверка по документи за допустима принадлежност към целевите групи от Дирекция социално подпомагане – Вълчи дол.

Новите одобрени кандидат-потребители от ДСП ще бъдат включени в листата на чакащите. След промяната на капацитета или отпадане на някой от потребителите, тези потребители ще започнат да получават топъл обяд.

За периода на осъществяване на проекта на потребителите ще се предоставя всеки работен ден от седмицата супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично – десерт.

 

01.11.2022г.

                                                                                                       

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

„Топъл обяд в Община Вълчи дол“

Стартира изпълнението Проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Към настоящия момент топъл обяд се предоставя на 200 потребители от 16 села на територията на Община Вълчи дол, като се предвижда да бъдат обхванати 350 потребители от всички населени места в общината от началото на новата календарна година.

Дейностите по проекта включват: определяне на целевите групи, приготвяне на топъл обяд, предоставяне на топъл обяд и реализиране на съпътстващи мерки.

Целевите групи включват:

 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 Г. , които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
 3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 5. скитащи и бездомни лица;
 6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Лицата, отговарящи на условията и желаещи да получават топъл обяд попълват Заявление – декларация /приложение 1/ и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /приложение 6/, след което бива извършвана проверка по документи за допустима принадлежност към целевите групи от Дирекция социално подпомагане – Вълчи дол.

За периода на осъществяване на проекта на потребителите ще се предоставя всеки работен ден от седмицата супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично – десерт.


 

27.09.2022г.

                                                                                                        

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

„ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“

Община Вълчи дол стартира прием на заявления на кандидат – потребители Проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.Дейностите по проекта включват: определяне на целевите групи, приготвяне на топъл обяд, предоставяне на топъл обяд и реализиране на съпътстващи мерки.

Основните цели на операцията са:

 • Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава;
 • Осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация;
 • Справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ;
 • Смекчаване и намаляване на бедността и преодоляване на социалното изключване.

 

Целевите групи включват:

 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 Г. , които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
 3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 5. скитащи и бездомни лица;
 6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Лицата, отговарящи на условията и желаещи да получават топъл обяд попълват Заявление – декларация /приложение 1/ и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /приложение 6/, след което бива извършвана проверка по документи за допустима принадлежност към целевите групи от Дирекция социално подпомагане – Вълчи дол

Документите за кандидатстване се предоставят /на хартия/ и приемат всеки работен ден в Община Вълчи дол.

За периода на осъществяване на проекта на потребителите ще се предоставя всеки работен ден от седмицата супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично – десерт.

 

 

22.09.2022г.

 

 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

Прием на заявления

 

                Община Вълчи дол кандидатства за финансиране на проектно предложение „Топъл обяд в Община Вълчи дол“, по Програма за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“

Допустимо е дейностите по реализацията му ще започнат от 01.10.2022г. и в тази връзка Община Вълчи дол обявява прием на заявления от нуждаещи се лица.

Желаещите да ползват услугата могат да заявят това на телефон 0897969955, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., чрез кмета на съответното населено място или на място в сградата на Общинска администрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, с попълване на заявление-декларация /Приложение №1/ и декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация /Приложение №6/.

 

30.06.2022г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”

 

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

            След входирано искане от страна на ръководството на Община Вълчи дол, на 29.06.2022г. е подписан анекс към Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0114-C07 по проект„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол” с управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, с което се удължава срока за предоставяне на социалната услуга до 09.09.2022г.

Подписаният анекс урежда следните промени в договора:

     - Срок за изпълнение на договора – продължителността на предоставяната услуга  се удължава до 09.09.2022г.

       - Общата стойност на проекта става 255 882,00 лв.

Проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол“ финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU е част от целенасочената социална политика, която Община Вълчи дол развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Главната цел на проекта e подкрепа на уязвими граждани на Община Вълчи дол, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от заболяването COVID-19.

 

23.05.2022г.

 

Продължава приема на заявление от кандидат – потребители за включване в проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19 в Община Вълчи дол“

 

            Община Вълчи дол продължава успешната реализация  на проект  „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се , Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”.

Всеки желаещ за включване в социалната услуга трябва да представи попълнени Заявление – декларация (Приложение № 2) и Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице (Приложение № 20).

            Документите се подават всеки работен ден в сградата на Общинска администрация – гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1.

          На база на подадените заявления се изготвя списък на всички кандидат-потребители, който се изпраща до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Вълчи дол, с цел потвърждаване на принадлежността на кандидатите към целевите групи по проекта. Принадлежността на дадено лице към определена целева група се определя в резултат от индивидуална оценка на всеки конкретен случай и се извършва от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Вълчи дол.

Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19;

Приложение 20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.

 

 

Стилияна Иванова

Ръководител на проект

 

 

 

08.04.2022 г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”

 

Община Вълчи дол продължава успешно изпълнението на проект "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол"

           Община Вълчи дол  продължава изпълнението на Договор BG05FMOP001-5.001-0114-C06 по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

          Топъл обяд се предоставя на 200 лица от община Вълчи дол от следните целеви групи: лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.    

          Проекта  е част от целенасочената социална политика, която Община Вълчи дол развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Главната цел на проекта e подкрепа на уязвими граждани на Община Вълчи дол, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от заболяването COVID-19.

          Всеки желаещ за включване в социалната услуга трябва да представи попълнени Заявление – декларация (Приложение № 2) и Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице (Приложение № 20). На база на подадените заявления се изготвя списък на всички кандидат-потребители, който се изпраща до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Вълчи дол, с цел потвърждаване на принадлежността на кандидатите към целевите групи по проекта. Принадлежността на дадено лице към определена целева група се определя в резултат от индивидуална оценка на всеки конкретен случай и се извършва от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Вълчи дол.

            Документите са налични и се подават всеки работен ден в сградата на Общинска администрация – гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1.

 

Стилияна Иванова

Администратор на проект

 

 

 

 17.03.2022 г.

                           

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ

„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол”

 


 

     Община Вълчи дол продължава  социалната услуга предоставяне на „топъл обяд”  по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол. Традиционно от 01.01.2021г. ежедневно, в работни дни се предоставя на 200 лица.

На 15.02.2022г. се сключи анекс към ДБФП, като дневния оклад за един потребител, считано от 01.03.2022г. е 2,90 лв.

Успоредно с това продължава и приема на заявления от нуждаещи и желаещи да се включат в проекта От датата на стартирането на проекта общо с натрупване са подадени 478 заявления - декларации за включване в проекта , от тях с натрупване 237 лица са сключили договор и получавали топъл обяд.

На потребители се предоставя супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт десерт.

Предоставяната храна е качествена, здравословна и питателна, приготвена при отчитане на хранителните потребности на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането. Храната се приготвя по специализиран рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.

След анексирането финансирането е в размер на 223 982.00 лв.

 

Стилияна Иванова

Администратор на проекта

 

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

 

 

13.12.2021г.

 

СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Е УДЪЛЖЕН ДО 30.06.2022г.

 

             След входирано искане от страна на ръководството на Община Вълчи дол, на 10.12.2021г. е подписан анекс към Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0114-C05 по проект„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол” с управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, с което се удължава срока за предоставяне на социалната услуга до 30.06.2022г.

Подписаният анекс урежда следните промени в договора:

     - Срок за изпълнение на договора – продължителността на предоставяната услуга  се удължава до 30.06.2022г.

       - Общата стойност на проекта става 220 374.00 лв.

Проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол“ финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU е част от целенасочената социална политика, която Община Вълчи дол развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Главната цел на проекта e подкрепа на уязвими граждани на Община Вълчи дол, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от заболяването COVID-19.

 

 

 

30.11.2021г.

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол”

 

                                                               

 

     Община Вълчи дол продължава  социалната услуга предоставяне на „топъл обяд”  по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол. Към 30.11.2021г. се предоставя на 200 лица.

От датата на стартирането на проекта общо с натрупване са подадени 478 заявления - декларации за включване в проекта , от тях с натрупване 237 лица са сключили договор и получавали топъл обяд.

Ежедневно в работните дни на 200 потребители се предоставя супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт десерт. По реда на Закона за обществените поръчки, външен изпълнител доставя необходимите хранителни продукти. Храната се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол и чрез разнос се доставя до домовете на потребителите.

Предоставяната храна е качествена, здравословна и питателна, приготвена при отчитане на хранителните потребности на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането. Храната се приготвя по специализиран рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.

Финансирането е в размер на 110 484.00 лв.

 

Стилияна Иванова

Администратор на проекта

 

29.09.2021 г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”

 

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

            След входирано искане от страна на ръководството на Община Вълчи дол, на 24.09.2021г. е подписан анекс към Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0114-C02 по проект„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол” с управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, с което се удължава срока за предоставяне на социалната услуга до 10.12.2021г.

Подписаният анекс урежда следните промени в договора:

     - Срок за изпълнение на договора – продължителността на предоставяната услуга  се удължава до 10.12.2021г.

       - Общата стойност на проекта става 140 778,00 лв.

Проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол“ финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU е част от целенасочената социална политика, която Община Вълчи дол развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Главната цел на проекта e подкрепа на уязвими граждани на Община Вълчи дол, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от заболяването COVID-19.

 

 

 

31.08.2021 г.

       

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

                    

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол”

 

                                                               

 

     Община Вълчи дол продължава  социалната услуга предоставяне на „топъл обяд”  по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол. Към 31.08.2021г. се предоставя на 200 лица.

От датата на стартирането на проекта общо с натрупване са подадени 456 заявления - декларации за включване в проекта , от тях с натрупване 231 лица са сключили договор и получавали топъл обяд.

Ежедневно в работните дни на 200 потребители се предоставя супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт десерт. По реда на Закона за обществените поръчки, външен изпълнител доставя необходимите хранителни продукти. Храната се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол и чрез разнос се доставя до домовете на потребителите.

Предоставяната храна е качествена, здравословна и питателна, приготвена при отчитане на хранителните потребности на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането. Храната се приготвя по специализиран рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.

Финансирането е в размер на 110 484.00 лв.

 

 

 

Стилияна Иванова

Администратор на проекта

28.07.2021 г.

                                                                                                                                  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТОПЪЛ ОБЯД НА ПЪЛЕН КАПАЦИТЕТ ДО 30.09.2021г.

 От стартирането си в началото на м. януари 2021г. до този момент, социалната услугата се изпълнява при пълен капацитет на заетост. На потребителите в работните дни се осигурява „топъл обяд”, който включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Храната се приготвя всеки работен ден в Домашен социален патронаж – гр. Вълчи дол и се доставя до домовете на потребителите.

Общата стойност на проект BG05FMOP001-5.001-0114-C02 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол” е 110 484.00 лв., финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

31.05.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ПРОЕКТ  „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол”

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

След входирано искане от страна на ръководството на Община Вълчи дол за удължаване срока на договора, считано от м. април проекта се удължи за срок  до 30.09.2021г.  Социалната услуга предоставяне на „топъл обяд”  по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол към 20.05.2021г. се предоставя на територията на Община Вълчи дол на 200 лица.

От датата на стартирането на проекта общо с натрупване са подадени 429 заявления - декларации за включване в проекта , от тях с натрупване 210 лица са сключили договор и получавали топъл обяд.

Ежедневно в работните дни на 200 потребители се предоставя супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт десерт. По реда на Закона за обществените поръчки, външен изпълнител доставя необходимите хранителни продукти. Храната се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол и чрез разнос се доставя до домовете на потребителите.

Предоставяната храна е качествена, здравословна и питателна, приготвена при отчитане на хранителните потребности на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането. Храната се приготвя по специализиран рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.

Община Вълчи дол в качеството си на бенефициент по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол  извършва  подбор на конкретните представители на целевите групи, които могат да бъдет включени като потребители на социалната услуга по прозрачен начин и в съответствие с принципите за зачитане на личното достойнство, равенство между половете и недопускане на дискриминация.

Всяко лице, което желае да кандидатства за ползване на услугата подава заявление-декларация до Кмета на Община Вълчи дол. На база на подадените заявления се изготвя списък на всички кандидат-потребители, който се изпраща до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Вълчи дол, с цел потвърждаване на принадлежността на кандидатите към целевите групи по проекта. Принадлежността на дадено лице към определена целева група се определя в резултат от индивидуална оценка на всеки конкретен случай и се извършва от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Вълчи дол.

С цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин се предоставят съпътстващи дейности, предвидени в допълнение към предоставянето на „топъл обяд”.  Реализирането на  съпътстващи мерки спрямо потребителите, се изразяват в индивидуално консултиране за ползване на административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене, консултиране относно възможностите за ползване на други предоставяни социални услуги, както и други актуални подкрепи, предвид възникналите нужди и проблеми от партньора на бенефициента СНЦ „Бъдеще за Вълчи дол”.

Финансирането е в размер на 110 484.00 лв.

 

 

 

 

Стилияна Иванова

Администратор на проекта


 

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ    

 

 

 Проект: „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол”

 Име на операцията: BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

 Име на бенефициента: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 Стойност на ДБФП: 110 484.00 лв.

 Начало: дата: 01.01.2021г.

 Край: дата: 30.09.2021 г.

 

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

29.04.2021 г.

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ДОНЕСЕ РАДОСТ В ДОМОВЕТЕ НА СТОТИЦИ СЕМЕЙСТВА

Традиционно в навечерието на християнския празник  Възкресение Христово, над 400 души, потребители на социалната услуга „топъл обяд” по проектите: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID - 19 в Община Вълчи дол”, финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, „Обществена трапезария в Община Вълчи дол 2021”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила” и домашен социален патронаж, бяха посетени в домовете си за да получат специална изненада от ръководството на Община Вълчи дол – пакет с традиционни за българската великденска трапеза ястия и поздравителна картичка.
Община Вълчи дол искренно се надява с този жест да стопли домовете на стотици семейства за светлия празник, да им вдъхне надежда за повече здраве, сила на духа  и увереност.

 

 

 

30.03.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ПРОЕКТ  „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол”

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 

Операция BG05FMOP001-5.001

 

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

 

 

 

 

      Социалната услуга предоставяне на „топъл обяд”  по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи долкъм 30.03.2021г. се предоставя на територията на Община Вълчи дол на 200 лица.

 

От датата на стартирането на проекта общо с натрупване са подадени 423 заявления - декларации за включване в проекта , от тях с натрупване 202 лица са сключили договор и получавали топъл обяд.

 

Ежедневно в работните дни на 200 потребители се предоставя супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт десерт. По реда на Закона за обществените поръчки, външен изпълнител доставя необходимите хранителни продукти. Храната се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол и чрез разнос се доставя до домовете на потребителите. Предоставяната храна е качествена, здравословна и питателна, приготвена при отчитане на хранителните потребности на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането. Храната се приготвя по специализиран рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.

 

Община Вълчи дол в качеството си на бенефициент по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол извършва  подбор на конкретните представители на целевите групи, които могат да бъдет включени като потребители на социалната услуга по прозрачен начин и в съответствие с принципите за зачитане на личното достойнство, равенство между половете и недопускане на дискриминация.

 

Всяко лице, което желае да кандидатства за ползване на услугата подава заявление-декларация до Кмета на Община Вълчи дол. На база на подадените заявления се изготвя списък на всички кандидат-потребители, който се изпраща до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Вълчи дол, с цел потвърждаване на принадлежността на кандидатите към целевите групи по проекта. Принадлежността на дадено лице към определена целева група се определя в резултат от индивидуална оценка на всеки конкретен случай и се извършва от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Вълчи дол.

 

В проекта, като потребители на социалната услуга могат да бъдат включвани: лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Дейностите се реализират с подкрепа на Фонда за европейско подпомагане  на най-нуждаещите се лица  по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Финансирането е в размер на 48 114,00 лв.

 

С цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин се предоставят съпътстващи дейности, предвидени в допълнение към предоставянето на „топъл обяд”.  Реализирането на  съпътстващи мерки спрямо потребителите, се изразяват в индивидуално консултиране за ползване на административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене, консултиране относно възможностите за ползване на други предоставяни социални услуги, както и други актуални подкрепи, предвид възникналите нужди и проблеми от партньора на бенефициента СНЦ „Бъдеще за Вълчи дол”.

 

Визията на общинска администрация Вълчи дол за развитието на социалните услуги е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността ще бъде постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднения, подкрепят ги в борбата със социалното изключване и подпомагат тяхното развитие.

 

Стилияна Иванова

Администратор на проекта

 

 

22.02.2021 г.

 УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТОПЪЛ ОБЯД НА 200 лица ОТ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”

 

Топъл обяд на 200 лица предоставя Община Вълчи дол от 01.01.2021г.

До 27.04.2021г.  потребителите на социалната услуга ще получават всеки работен ден топла храна, която включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Приготвя се храна по меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Целева група по проекта са: лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Проект „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

С цел постигане на по-голяма гъвкавост при предоставянето на услугата „топъл обяд“ по проекта и обхващане на по-голям брой нуждаещи се лица, документи от желаещи да ползват социални услуги по проекта ще се приемат през целия период на изпълнение на проектните дейности.

 

 

30.12.2020 г.

Прием на заявления по спечелен проект на Община Вълчи дол

 

Община Вълчи дол е одобрена за финансиране на проект  „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се , Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”.

 

Дейностите по реализацията му ще започнат от 01.01.2020г. и ще продължат до 27.04.2021г.. От услугата в Община Вълчи дол ще се възползват общо 200 потребители, които отговарят на условията за целева група по проекта: Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Желаещите да ползват услугата могат да заявят това на телефон 0897969955, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., чрез кмета на съответното населено място или на място в сградата на Общинска администрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, при спазване на всички необходими противоепедимични мерки   до 29.12.2020г.  Комисия, определена със Заповед на Кмета на Общината, включваща представители от общинска администрация –Вълчи дол и Дирекция „Социално подпомагане” –Вълчи дол  ще извърши подбор на лицата подали заявления за ползване на социалната услуга „топъл обяд”.

 

В периода до 27 април 2021г. всеки работен ден, на одобрените потребителите ще им бъде предоставян топъл обяд по домовете, включващ: супа, основно ястие и хляб от служителите на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол.

 

Визията на общинска администрация Вълчи дол за развитието на социалните услуги е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността ще бъде постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да се справят и преодолеят собствените си затруднения, като се подпомагат в борбата със социалното изключване.

 

 Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19;

 

 

 

Община Вълчи дол е одобрена за финансиране на проект  „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се , Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”.

 

Дейностите по реализацията му ще започнат от 01.01.2020г. и ще продължат до 27.04.2021г.. От услугата в Община Вълчи дол ще се възползват общо 200 потребители, които отговарят на условията за целева група по проекта: Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Желаещите да ползват услугата могат да заявят това на телефон 0897969955, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., чрез кмета на съответното населено място или на място в сградата на Общинска администрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, при спазване на всички необходими противоепедимични мерки   до 29.12.2020г.  Комисия, определена със Заповед на Кмета на Общината, включваща представители от общинска администрация –Вълчи дол и Дирекция „Социално подпомагане” –Вълчи дол  ще извърши подбор на лицата подали заявления за ползване на социалната услуга „топъл обяд”.

 

В периода до 27 април 2021г. всеки работен ден, на одобрените потребителите ще им бъде предоставян топъл обяд по домовете, включващ: супа, основно ястие и хляб от служителите на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол.

 

Визията на общинска администрация Вълчи дол за развитието на социалните услуги е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността ще бъде постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да се справят и преодолеят собствените си затруднения, като се подпомагат в борбата със социалното изключване.

 

 Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19;

 

Additional information