На основание чл. 44, ал.1, т, 1 и ал.2 от ЗМСМА, чл, 63. ат. 4. би 11 и чл. бЗв от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена е Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г.. Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 па Министерски съвет от 15 юли 2020 г.„ Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г.. Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор

НАРЕЖДАМ :

 Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 23:30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 :

 Прочети повече...

 

Additional information