I la основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал, 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл, 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 г за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г.. Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г.. Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г, и предложение на Главния държавен здравен инспектор

НАРЕЖДАМ :

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
Община Вълчи дол.
считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г:

Прочети повече...

 

Additional information