АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ (АБЧО), СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ КАНИ МЛАДЕЖИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ „АГРО-ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ” И „УМЕНИЯ ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА”

 Ако сте на възраст до 29 години, в момента не учите и не работите, Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), със съдействието на Община Вълчи дол, имат  удоволствието  да Ви предложат да се включите в безплатни курсове за придобиване на знания и умения, от които се нуждаете, за да бъдете  по-конкурентоспособни на пазара на труда.  Обучителните курсове са разделени на две основни категории: „Базови умения”, насочен към насърчаване на пригодността за заетост и „Агро-професионални умения”, насочен към насърчаване на предприемаческите инициативи на младежи с интерес към сферата на селското стопанство...

Проети повече...

Additional information